CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IES VNTECH

Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Tận Tâm
1. Giới thiệu phần mềm Creo 5.0 và cách Download phần mềm Creo 5.0 full

      Download phần mềm Creo 5.0 full  link bên dưới bài viết

     Phần mềm Creo 5.0 được coi là một phần mềm vô cùng mạnh mẽ trong việc thiết kế khuôn và lp trình gia công.

     Đây là phần mềm CAD/CAM/CNC chất lượng được các kỹ sư của các doanh nghiệp trong ngành sử dụng. 

     Hôm nay Công ty TNHH IES VNTECH sẽ giúp các bạn cài đặt và sử dụng thành công Creo 5.0

 

2.  Cài đặt phần mềm sau khi Download phần mềm Creo 5.0 full

– Bước 1: Copy thư mc “thuoc creo 5.0 – [iesvntech.com]” trong thư mc Creo 5.0 ta va ti vđcài đặt vào ổ C theo đường dẫn sau C:\Program Files\PTC

 

huomg-and-crack-Creo5.0

 

Hình 1: File crack phần mềm Creo 5.0

– Bước 2: Sau khi ti filvbn tiến hành m folder PTC.Creo.5.0.F000.Win64-001 [iesvntech.com]

 

huomg-dan-crack-phan-mem-creo5.0

Hình 2: Các folder sau khi tải phần mềm Creo 5.0 về

 

 • Sau đó bấm và mở file ISO mang tên “PTC.Creo.5.0.F000.Win64-001 – iesvntech.com“

– Bước 3: M file ISO ta tiến hành chy file Setup để tiến hành cài đt

 • Thiết lập chạy file setup trong thư mục cài đặt phần mm.

huomg-dan-crack-Creo5.0; phan-mem-creo5-full-crack-64bit; phần-mem-Creo5.0; phan-mem-pro-kỹ sư; phan-mem-Pro-Engineer-5.0-full-crack-64bit;

Hình 3: Chạy file Setup

 

– Bước 4: Chọn Next →  Sau đó chọn I accept the software license agreement → Tích vào By checking this box → Nhấn chọn Next

 

download-creo5-full-crack-64bit; download-phan-mem-Creo5.0; download-phan-mem-pro-engineer; tải xuống-Pro-Engineer;

 

Hình 4: Tiến hành cài đặt phần mềm

 

download-creo5-full-crack-64bit; download-phan-mem-Creo5.0; download-phan-mem-pro-engineer; tải xuống-Pro-Engineer;

Hình 5: Tích chọn các nội dung

2.1 Download phần mềm Creo 5.0 Download phần mềm Creo 5.0

– Bước 5: Kéo file PTC_D_SSQ.dat ở trong thư mục “thuoc creo 5.0 – [iesvntech.com]” mà bạn va sao chép ở bước 1 vào ô →  Sau đó chọn Next.

 

download-creo5-full-crack-64bit; download-phan-mem-Creo5.0; download-phan-mem-pro-engineer; tải xuống-Pro-Engineer;

 
  Hình 6: Add file crack vào quá trình cài đặt
 
 
 

– Bước 6: Install Creo 5.0 

 

download-creo5-full-crack-64bit; download-phan-mem-Creo5.0; download-phan-mem-pro-engineer; tải xuống-Pro-Engineer;

 

 
Hình 7: Nhấn Install để tiến hành cài đặt
 
 
 
– Sau khi cài đặt xong ta nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

3. Crack Creo 5.0

Bạn mở thư mục “thuoc creo 5.0 – [iesvntech.com]”  tiến hành làm theo các bước sau: 

– Bước 1: Copy 2 thư mục “Distributed Services Manager” và “Common Files” trong thư mục “Creo 5.0.0.0” đến thư mục “Creo 5.0.0.0 progdir” trong ổ C\ thư mục file cài sau đó ghi đè lên (Mặc định C:\Program Files\PTC\Creo 5.0.0.0\) 

– Bước 2: Copy thư mục “View Express” trong thư mục “Creo 5.0” vào thư mục <Creo 5.0 progdir> trong ổ C\ thư mục file cài sau đó ghi đè lên (Mặc định C:\Program Files\PTC\Creo 5.0\ )

– Bước 3: Cài đặt PTC Mathcad Prime 4.0 Win64 (optional) Copy thay thế folder <Mathcad Prime 4.0 program folder> vào đường dẫn sau (by default C:\Program Files\PTC\Mathcad Prime 4.0 )

– Bước 4: Chạy file “SolidSQUADLoaderEnabler.reg” và xác nhận các thông tin yêu cầu Windows Registry

Các bạn tải link Download phần mềm Creo 5.0 full bên dưi nhé

LINK TẢI PHẦN MỀM: DOWNLOAD

Khởi động lại máy tính và tiến hành sử dụng. Chúc các bn thành công

 

Gia công cơ khí

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

C
C
C

Đối tác của IES VNTECH

Zalo
F